Von Willebrand type 1

 

Ziva is via de Embarktest getest als Lijder

 

VWD is een bloedstollingsafwijking die in 3 types voorkomt. Bij de Stabij is Type I geconstateerd, de meest milde vorm. Hierbij is er een verminderde aanmaak van een bepaalde stollingsfactor waardoor honden een ietwat verlengde bloedtijd zouden kunnen laten zien.  Tot een aantal jaren terug was ruwweg een kwart van de Stabijpopulatie vrij van VWD, de helft drager en een kwart lijder. Aangezien er geen fokbeleid op is vastgesteld zal, ons inziens, het aandeel drager als ook lijder waarschijnlijk verder zijn toegenomen. Klinische klachten horende bij VWD1 worden zelden gemeld. 

 

Ziva heeft twee exemplaren van een variant in het vvWF-genen daarmee wordt zij dus als "lijder". Bij Ziva hebben wij overigens tot op heden bij het wisselen, bloedprikken of wondjes echt nooit iets gemerkt van een ietwat verlengde bloedtijd. 

 

Er is zoals hierboven al vetmeld geen fokbeleid voor VWD1, de DNA-test is namelijk  niet verplicht. Dit betekent dat er binnen de Stabijpopulatie echt een aanzienlijk aantal eigenaren zijn die een stabij hebben, en inzetten voor de fok, die drager of lijder is zonder dat men dat weet. Echter omdat wij in beginsel uitsluitend een reu willen gebruiken die embarkgetest is, zullen wij uitsluitend kiezen voor een hond die VWD1 vrij is of anders drager. Wij zullen geen reu gebruiken die evens Ziva lijder is. Dit heeft dan concreet als resultaat bij pups:

- Reu VWD1 vrij: alle pups zijn gendrager (geen lijder)

- Reu Gendrager: deel pups is gendrager en deel is lijder