Wij zijn in het trotse bezit van 3 stabijdames, namelijk Senna, Marre en Lena. Via de buttons op deze pagina kunt u allerlei informatie terugvinden over onze dames. U zult begrijpen dat de informatie rondom Lena uitgebreider is gezien onze wens om in de toekomst met haar te kunnen fokken. 

 

Tezamen met onze 3 poesedames is er sprake van echt een hele hechte groep. Rondom huis doen ze gezessen alles samen.  Buitens huis vormen de 3 dames een vrolijke janboel in alles wat ze doen maar altijd gezamenlijk, 1 voor allen en allen voor 1. 

 

 

Onze honden: