ECVO-uitslag

Het ECVO-onderzoek is een officieel onderzoek van de ogen. ECVO staat voor European College of Veterinaria Ophthalmologists. Niet iedere dierenarts mag een ECVO-oogonderzoek uitvoeren. De dierenarts die het klinisch onderzoek uitvoert, moet deel uitmaken van het (Nederlandse) ECVO-panel. De arts voert het onderzoek uit volgens een vast protocol. Op basis van het onderzoek stelt hij/zij het resultaat vast. Een aantal van de dierenartsen die dit onderzoek uit mogen voeren zijn erkend als specialist oogheelkunde in Nederland (NL-spec.) of als Europees specialist (Diplomate, Dip. ECVO). Zie hieronder de link tot het overzicht wie deze vastgestelde artsen zijn:

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/ecvo-oogonderzoek/

 

Het ECVO oogonderzoek is niet verplicht gesteld vanuit de NVSW als ook heeft de NVSW géén beleid rondom de ogen. Dit betekent dus gelijk dat het geheel onbekend is hoe het is gesteld qua erfelijke oogaandoeningen binnen de stabijpopulatie. Daarmee is het dus ook geheel niet bekend wat er binnen de Stabijpopulatie wordt door vererfd.

 

Hieronder treft u de uitslagen aan van het ECVO-Oogonderzoek van Resa.

 

Onderzoeksdatum: 12-04-2023 

Onderzoeksresultaat:

Bij Resa is de eerste en daarmee lichtste vorm vastgesteld van Retina Dysplasie (onbeduidende kleine locale retina plooitjes). De formele uitslag en de puntsgewijze opsomming van uitslagen staan onder deze pagina ingevoegd. Verder leest u hieronder eerst wat Retina Dysplasie inhoudt gevolgd door een persoonlijke toevoeging.

 

Wat is Retina Dysplasie (RD)?

RD is een aangeboren en erfelijke netvlies- / vaatvlies- afwijking, die kan variëren van, in de lichtste gevallen onbeduidende kleine locale plooitjes in de retina (netvlies), in de middenvorm met grotere plooien of locale loslatingen met later retinadegeneratie (verval), tot de ernstige vormen met grote plooien of totale retinaloslating.  De eerste en daarmee lichtste vorm die Resa heeft met de onbeduidende kleine locale retina plooitjes veroorzaakt geen merkbare oogproblemen voor het dier. Deze vorm wordt als focale vorm aangemerkt op het rapport oogonderzoek formulier. Kleine plooitjes kunnen in de loop van de eerste levensmaanden soms nog verstrijken. Daar er bij de lichtste vorm vooralsnog geen afwijkingen in het gezichtsvermogen zijn geconstateerd, worden in het algemeen geen fokbeperkingen geadviseerd.

 

Bron:

Dr. F.C. Stades, Dierenarts, specialist oogheelkunde, Diplomate ECVO en ECVO panel voorzitter. 

Drs R.R.O.M v.d. Sandt, specialist oogheelkunde en ECVO panel secretaris.

 

Onderzoek bij Resa is uitgevoerd door: Mw. Drs R.R.O.M v.d. Sandt, specialist oogheelkunde en ECVO panel secretaris

 

Persoonlijke toevoeging:

De rasvereniging heeft zoals al beschreven geen verplicht gesteld onderzoek in haar fokregelement aangaande oogziekten. De populatie stabij's is dermate klein dat er keuzes gemaakt moeten worden waar wel/niet op getest wordt. Vooral omdat er ook andere aandoeningen binnen de populatie voorkomen als ook een stijgend inteelt percentage. Bij het overgrote deel van de honden die binnen de Stabijpopulatie zijn/worden ingezet voor de fok, worden de honden daarmee nu dus niet ECVO getest. Het wordt op kleine schaal obv eigen initiatief overigens wel gedaan. Dus hoeveel honden binnen de rasvereniging in totaliteit RD hebben (of andere erfelijke oogaandoeningen), en waarmee wordt gefokt, is daarmee onbekend. Daarnaast stelt de ECVO panel voorzitter als ook de ECVO panel secretaris dat er ten aanzien van de variant van de onbeduidende kleine locale Retina plooitjes (variant die Resa heeft) doorgaans geen belemmering is om mee te fokken. Dat sluit dus aan bij de keuze van de rasvereniging hier momenteel niet op te selecteren. Echter toch hebben wij hier telefonisch aanvullend over gesproken met Drs RROM v.d. Sandt. Wij delen haar opvatting. Resa inzetten voor de fok is geen punt. Dit gezien de nogal beperkte grote van de Stabijpopulatie als ook de lichtste variant die zij heeft en verder echt helemaal schoon is van alle andere aandoeningen die binnen de Stabijpopulatie voorkomen. Als ook heeft ze nog een inteeltpercentage waarmee mooie combinaties met reuen te maken valt. Wel willen wij ons maximaal inspannen om het zelf, op individueel niveau, zo goed mogelijk te doen. Dit betekent dat als wij besluiten om voor een nestje te gaan wij dan zijn wij altijd bereid de ECVO-onderzoekskosten te betalen. Mits de dekreu-eigenaar mee wil werken uiteraard.