Een nest bij ons betekent

 

Hieronder treft u een uiteenzetting hoe wij zullen handelen mits wij besluiten een nestje voort te willen brengen. 

 

Achtereenvolgens leest u hieronder:

A: Werkwijze versus regels rasvereniging 

B: Nestfrequentie hond

C: Bemiddeling en plaatsing pup

D: Gezondheidsonderzoeken 

E: Keuze dekreu 

F: Nestperiode

G: Uitvliegen en daarna

H: Onverhoopt herplaatsen 

 

A: WERKWIJZE VERSUS REGELS RASVERENIGING:

Als wij besluiten een nestje voort te willen brengen zal dit incidenteel en hobbymatig zijn. Dit zal daarbij volledig geschieden overeenkomstig de regels van de NVSW, zie https://www.nvsw.nl/index.php?sp=163 . 

 

B: NESTFREQUENTIE HOND

Bij ons zal een hond één doch maximaal twee nesten in het leven voortbrengen. Hierbij zullen wij enkele jaren tussen beide nesten houden. 

 

C: BEMIDDELING EN PLAATSING PUP

  • VIA EIGEN WACHTLIJST:

Fokken via de regels van de NVSW betekent dat wij een deel van de pups zelf mogen plaatsen. Alvorens wij iemand op onze eigen wachtlijst plaatsen dan gaat hier eerst een "live" kennismaking met ons en onze dame aan vooraf. Randvoorwaardelijk voor plaatsing op onze eigen wachtlijst is dat u al lid bent van de NVSW en zich ook al op diens wachtlijst heeft laten plaatsen. Na geboorte van de pups zullen wij dit ook daadwerkelijk controleren bij de pup-bemiddeling van de NVSW. 

 

  • VIA DE NVSW:

Zodra u wordt bemiddelt vanuit de NVSW dan betekent dat NIET automatisch dat u een pup door ons toegewezen krijgt. Bemiddeling vanuit de NVSW betekent niets anders dan "in contact brengen met een aangesloten fokker met nog beschikbare pups". Wij als fokker zijn namelijk eigenaar van de pups en wij bepalen dan ook zelf bij wie wij een pup zullen plaatsen. 

 

LET OP: ongeacht eigen bemiddeling of bemiddeling via de NVSW, de plaatsing van de pup is pas definitief zodra door beide partijen de handtekeningen zijn gezet op de koopovereenkomst tijdens het gepland moment van afhalen pup. Tot die tijd behouden wij ons het recht voor de plaatsing van de pup geen doorgang te laten vinden. Net zo goed u ook altijd kunt zeggen dat u toch afziet van de pup. Zelfs al is dat op de dag van afhalen pup. Vertrouwen in elkaar en openheid hoort wat ons betreft altijd de boventoon te voeren. 

 

D: GEZONDHEIDSONDERZOEKEN:

Wij onderschrijven het besluit houders van dieren art.3.4. Fokken met gezelschapsdieren volledig. Fokken mag namelijk nooit ten koste gaan van de gezondheid of het welzijn van de ouderdieren en hun nakomelingen.  Vanuit de NVSW zijn het onderzoek aangaande Heupdysplasie (HD) als ook Cerebrale Dysfunctie (CD) verplicht gesteld. Waarbij voor CD geldt dat als beide ouderdieren hier vrij van zijn de pups dat automatisch ook zullen zijn en daarmee dan niet getest hoeven worden. Wij hebben besloten buiten de eerder genoemde verplicht gestelde onderzoeken ook nog aanvullende gezondheidsonderzoeken uit te laten voeren. U kunt alle uitslagen terugvinden bij de desbetreffende hond op de pagina waar wij onze honden voorstellen. 

 

In het nest zullen wij bij de pups de Embarktest laten afnemen als ook zullen wij ze laten titeren. Hieronder staan beide toegelicht:

 

  • Embarktest pups                                                                

Bij de Embarktest (Breed & Health) wordt het DNA op onder andere de aanleg en aanwezigheid van erfelijke aandoeningen (waar op getest kan worden) bekeken. Wij zullen de pups in het nest allemaal Embark laten testen. Deze testuitslagen zullen wij uiteraard verstrekken aan desbetreffende pup-eigenaren als ook aan de NVSW. Hoewel de Embarktest voor pups niet verplicht is gesteld vanuit de NVSW zullen wij deze wel laten uitvoeren bij de pups. Zodra dit onderzoek is uitgevoerd dan kunt u dit bij de informatie over de pups terugvinden. Iedere pup-eigenaar krijgt overigens de volledige uitslag van de Embarktest. Deze kan dan bijvoorbeeld aan diens eigen dierenarts worden verstrekt voor opname in het patiëntendossier.  

 

  • Titeren pups                                 

Een pup krijgt na de geboorte middels de biest (eerste moedermelk na de geboorte) antistoffen mee van de moeder. Zolang deze antistoffen afdoende aanwezig zijn, is de kans groot dat de enting niet aanslaat. Dit terwijl jij in deze situatie denkt dat je pup door de enting goed beschermd is.  Wij laten de pups daarom titeren (VacciCheck). Dit is een test die antilichamen (antistoffen) in het bloed meet waardoor dus het juiste moment van enten kan worden bepaald. Het titeren is niet verplicht voorgeschreven vanuit de NVSW.

 

E: KEUZE DEKREU:

Aangezien wij fokken conform de regels van de NVSW gebruiken wij uitsluitend een goedgekeurde dekreu door de NVSW.  Vervolgens zullen wij ook altijd dektoestemming vragen. Klik op de hierna genoemde link voor uitleg over hoe dit in zijn werk gaat.

https://www.nvsw.nl/mobiel/index.php?sp=12120

Wij hebben zelf gekozen om aanvullende gezondheids-onderzoeken uit te laten voeren. Dit komt dus bovenop hetgeen vanuit de rasvereniging verplicht is gesteld. Dit zoeken wij ook in een reu. Daarom zullen wij er altijd naar streven een reu te vinden die in iedergeval Embark getest is. Als er geen passende reu qua Embarkuitslagen beschikbaar is of er zijn op dat moment uitsluitend niet embarkgeteste reuen beschikbaar dan zullen wij onze plannen op dat moment uitstellen. Wij zullen namelijk géén dekreu gebruiken die niet Embark getest is. 

 

Uiteraard gaat het aan het eind van de rit natuurlijk om levende wezens. De natuur kiest altijd haar eigen weg en daarmee kan er altijd iets onverwachts gebeuren, ontstaan of heel anders uitpakken dan vooraf gedacht. Garanties op een gezonde pup kunnen dan ook nooit gegeven worden, hoe uitgebreidt beide ouderdieren ook zijn getest. Het enige wat eigenlijk kan is vooraf proberen zaken uit te sluiten bij het maken van de combinatie teef en reu. Hierin probeert de NVSW al veel te doen door goed naar beide "lijnen" te kijken alvorens zij haar dektoestemming geeft. Wij proberen daar uit eigen beweging nog een schepje bovenop te doen

 

F: NESTPERIODE:

Na de geboorte van de pups zullen wij ieder geval gedurende de eerste 2 weken geen bezoek ontvangen. Uiteraard houden wij de beoogde baasjes volledig op de hoogte omtrent hoe het gaat en kunnen zij de eerste fase digitaal meekijken. Zodra wij denken dat het mogelijk is, is bezoek altijd welkom (op afspraak). Hierbij opgemerkt dat als u al één of meerdere honden heeft dan kunnen die NIET zonder vooroverleg meegenomen worden op bezoek. Wij zijn van het "rust en regelmaat principe". In de nestfase zullen wij dan ook vaste rustmomenten aanhouden waarop wij dan even geen bezoek ontvangen. De pups groeien op bij ons in de woonkamer en wij zullen veel aandacht aan de socialisatie besteden. Dit betekent ook ter zijner tijd kleine uitstapjes maken.  Wij zullen de beoogde baasjes hier zoveel mogelijk bij betrekken. Als u als beoogd pup-eigenaar eens een dagdeel mee wilt helpen met het nest en het past met eventueel ander nestbezoek dan is dat natuurlijk echt alleen maar leuk! Aangezien wij katten hebben zullen zij ook daar mee opgroeien. Tevens zullen wij de beoogd baasjes in contact brengen met de reu-eigenaar. Zonder reu zijn er tenslotte geen pups, die hoort er ons inziens dus ook volledig bij. Op basis van het karakter van de pups en gesprekken met ons tijdens de nestbezoeken zullen wij rond week 5 een pup aan u toewijzen. In diezelfde periode worden de pups gechipt. Dat betekent dat wij als fokker dan aan iedere pup de stamboomnaam zullen koppelen en officieel laten vastleggen. De stamboomnamen hebben wij namelijk vlak na de geboorte al vastgesteld binnen het door ons gekozen nestthema. Concreet betekent dit dat wij zelf de stamboomnamen bepalen als ook welke pup welke stamboomnaam krijgt. Wij zullen altijd proberen te voorkomen dat, in de periode voor toewijzen pup, er een te grote focus richting één pup gaat. Tijdens de nestfase verwachten wij de toekomstige baasjes dan ook veelvuldig te ontvangen. 

 

G: UITVLIEGEN EN DAARNA:

De pups blijven tot week 8 bij ons en zullen voor deze periode het nest niet verlaten. Als wij denken dat het in het belang van de pup is dat hij/zij iets langer bij ons blijft dan bespreken wij dat uiteraard met u.

 

Als de pup bij zijn/haar definitieve thuis is en er zijn vragen dan kan men echt ALTIJD op ons terug vallen. Dat geldt natuurlijk ook als de pup uitgegroeid is tot een volwassen hond. Daarbij hopen wij ook zo nu en dan berichten en foto's te mogen ontvangen als alles goed gaat. Maar die keuze is uiteraard geheel aan u.

 

H: ONVERHOOPT HERPLAATSEN 

Een pup van ons mag, op welk moment in de toekomst ook, NOOIT zonder onze schriftelijke toestemming doorverkocht/herplaatst worden. Daarbij geldt aanvullend dat de herplaatsing altijd zal geschieden via Stichting Zino. Dit zal ook als zodanig contractueel worden vastgelegd.