Onze werkwijze

 

Wij zullen incidenteel een nestje fokken. Dit zal volledig geschieden overeenkomstig de regels van de NVSW, zie https://www.nvsw.nl/index.php?sp=163 .

 

Bemiddeling vanuit de NVSW & eigen wachtlijst:

Gezien de hele lange wachttijd bij de NVSW zullen wij eerlijkheidshalve zoveel mogelijk bemiddelen via de NVSW.  Hoewel wij de helft van het nest zelf mogen bemiddelen zullen wij hier niet naar streven. In de praktijk betekent dit dat wij een beperkte eigen wachtlijst zullen hanteren. Deze lijst stellen wij uitsluitend beschikbaar voor mensen die specifiek een pup van ons willen (omwille van ons/Lena) omdat zij ons kennen en bereid zijn (lang) te wachten. Wij kunnen ons overigens ook voorstellen dat er mensen zijn die dolgraag een pup willen van een specifieke reu. Waarom zou dat tenslotte alleen voor teven gelden?  Om een pup te krijgen van een specifieke reu is echter veelal lastiger te realiseren. Daarom zullen wij altijd, na dektoestemming NVSW, bij de dekreu-eigenaar informeren of zij bekenden in haar netwerk heeft die graag een pup van desbetreffende reu zouden willen. Vervolgens zullen wij, afhankelijk van de beschikbare ruimte binnen onze eigen lijst, met betreffende persoon afspreken tijdens bijvoorbeeld een wandeling en bij wederzijdse klik op onze lijst plaatsen. Hoewel wij een beperkte eigen lijst zullen hanteren proberen wij hier wel rekening mee te houden. Let wel: plaatsing op onze wachtlijst biedt geen garantie op een pup. 

 

Als wij ad random worden benadert of er pups beschikbaar zijn zullen wij altijd doorverwijzen naar de wachtlijst van de NVSW. 

 

Stel u wordt vanuit de NVSW bij ons bemiddelt:

Wij adviseren u, bij het contact met ons als fokker, veel vragen te stellen over alles wat u belangrijk vindt. Wijk niet af van uw principes, denk dus niet "als ik maar een pup krijg". Is er vanuit uw zijde geen match, dat geeft helemaal niets! Een bemiddeling verplicht u namelijk tot niets, u kunt gewoon nee zeggen en u terug op de wachtlijst van de NVSW laten plaatsen op uw oorspronkelijke positie. Het gaat er om dat u een pup krijgt die bij u past en uiteraard andersom. Wij zullen namelijk onze beurt ook vragen voor u hebben, wij willen namelijk graag weten waar onze pups terecht komen. Besef dat ook vanuit ons als fokker nee kan worden gezegd op een bemiddeling. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om tot aan het moment van het ophalen alsnog te kunnen besluiten om de pup niet bij u te plaatsen. In deze situatie kunt u zich weer op uw oorspronkelijke plaats van de NVSW-wachtlijst laten zetten.

 

Op onze beurt zullen wij u alles vertellen omtrent het wel en wee van Lena en de gezondheidsonderzoeken die wij, aanvullend, hebben laten uitvoeren (welke wij ook op deze site zullen publiceren). Waar mogelijk zullen wij hier uiteraard ook de reu-eigenaar bij betrekken. Beide partijen geven genen door en zijn dus beiden even belangrijk!!

 

Nest periode: 

Wij zullen in een vroeg stadium een nest thema kiezen en na geboorte van de pups binnen het thema de stamboomnamen bepalen. Na de geboorte van de pups zullen wij in ieder geval gedurende de eerste 2 weken geen bezoek ontvangen. Uiteraard houden wij u volledig op de hoogte omtrent hoe het gaat. Dit doen wij via deze website, facebookpagina en middels persoonlijk contact. Zodra wij denken dat bezoek mogelijk is bent u altijd, op afspraak, welkom. Wij verwachten u namelijk veelvuldig te kunnen begroeten. Wel zullen wij proberen rustmomenten in te bouwen en enkele dagen per week voor ons zelf houden. De pups groeien op bij ons in de woonkamer en wij zullen veel aandacht aan socialisatie besteden. Dit betekent ook ter zijner tijd kleine uitstapjes maken. Aangezien wij katten hebben zullen zij ook daar mee opgroeien. Tevens zullen wij u in contact brengen met de reu-eigenaar. Wij zien dat als een waardevolle toevoeging voor u als toekomstig pup-eigenaar. Op basis van het karakter van de pups, uw bezoeken en gesprekken met ons zullen wij rond week 5 een pup aan u toewijzen. Uiteraard binnen het geslacht waarvoor u zich in beginsel heeft ingeschreven.

 

Uitvliegen:

De pups blijven tot week 9 bij ons en zullen voor deze periode het nest niet verlaten. Als wij denken dat het in het belang van de pup is dat hij/zij toch eerder met u mee mag dan bespreken wij dat uiteraard met u. 

 

Als de pup bij u thuis is en u heeft vragen dan kunt u altijd op ons terug vallen, dat geldt natuurlijk ook als de pup uitgegroeid is tot een volwassen hond. Daarbij hopen wij ook zo nu en dan van u te horen als alles goed gaat. 

 

Tot slot:

Indien u achter onze werkwijze staat en ook onze visie bij onze Huisregels begrijpt dan maken wij er samen met u echt een hele mooie tijd van. Als u zich niet in bovenstaande werkwijze en onze huisregels kunt vinden dan passen onze pups niet bij u.