Ter informatie

 

UITLEG PAGINA

Hieronder een korte uiteenzetting hoe wij zullen handelen. Misschien is het wat onpersoonlijk opgeschreven. Dat is niet hoe wij "er in staan" maar zuiver bedoelt om zoveel mogelijk onduidelijkheden te voorkomen. Achtereenvolgens leest u hieronder:

A: Werkwijze versus regels rasvereniging 

B: Eigen wachtlijst 

C: Bemiddeling via NVSW

D: Gezondheidsonderzoeken 

E: Keuze dekreu 

F: Nestperiode

G: Uitvliegen en daarna

H: Tot slot

 

A: WERKWIJZE VERSUS REGELS RASVERENIGING:

Wij zullen incidenteel en puur hobbymatig een nestje fokken. Dit zal volledig geschieden overeenkomstig de regels van de NVSW, zie https://www.nvsw.nl/index.php?sp=163 . 

 

B: EIGEN WACHTLIJST

LET OP: ONZE PERSOONLIJKE WACHTLIJST IS NIET OPEN OMDAT WIJ DE KOMENDE JAREN GEEN NESTJE VERWACHTEN

Als u op onze eigen wachtlijst geplaatst wilt worden dan vinden wij het een must dat u zichzelf al heeft ingeschreven op de wachtlijst van de NVSW. Als u dit niet heeft gedaan komt u niet in aanmerking voor onze wachtlijst. U kunt ons vervolgens benaderen door het contactformulier in te vullen. Wij zien hierbij graag dat u

 1. zichzelf (en evt gezinsleden) kort voorstelt;
 2. al een en ander vertelt over uw/jullie thuissituatie;
 3. aangeeft of u al huisdieren heeft;
 4. uw huidige lijstpositie op de NVSW wachtlijst vermeld;
 5. uw (mobiele) telefoonnummer vermeld.

Kortgezegd, wij hopen dus meer tekst van u te mogen ontvangen dan de meeste mailtjes met die fantastische ene zin "Heeft u nog pups?". 

 

Na ontvangst van uw bericht waarin u bovenstaande vragen heeft beantwoord, hebben we eerst telefonisch contact en willen wij u daarna graag ontmoeten. Uiteraard zullen wij in onderling overleg met u bekijken in welke vorm wij dat kunnen verzorgen, bijvoorbeeld bij ons thuis of tijdens een wandeling met onze honden.

 

LET OP: plaatsing op onze wachtlijst betekent NIET automatisch ook een pup. Vandaar dat wij uitsluitend mensen op onze persoonlijke wachtlijst plaatsen die zijn ingeschreven bij de NVSW.  Op die manier is er geen wachttijd voor u "verloren" gegaan indien de directe bemiddeling niet slaagd. Hieronder enkele voorbeelden waarom er geen sprake zal zijn van een directe bemiddeling:    

 1. Geen pups geboren van het opgegeven geslacht;   
 2. De geldende regels van de rasvereniging in combinatie  met het aantal geboren pups (per geslacht); 
 3. De dekreu-eigenaar wil alsnog een pup.
 4. Indien bij controle met de pup-bemiddeling van de NVSW blijkt dat de beoogde pup-eigenaren niet zijn ingeschreven op de wachtlijst.                     


LET OP: De plaatsing van de pup is pas definitief zodra door beide partijen de handtekeningen zijn gezet op de koopovereenkomst tijdens het gepland moment van afhalen. Tot die tijd behouden wij ons het recht voor de plaatsing van de pup geen doorgang te laten vinden.

 

C: BEMIDDELING VIA NVSW:

Indien u wordt bemiddelt vanuit de NVSW dan betekent dat NIET automatisch dat u een pup door ons toegewezen krijgt. Bemiddeling vanuit de NVSW betekent niets anders dan "in contact brengen met een aangesloten fokker met nog beschikbare pups". Wij als fokker zijn namelijk eigenaar van de pups en wij bepalen dan ook zelf bij wie wij een pup zullen plaatsen. 

 

LET OP: Ook bij bemiddeling door zorg van de NVSW geldt dat de plaatsing van de pup pas definitief is zodra door beide partijen de handtekeningen zijn gezet op de koopovereenkomst tijdens het gepland moment van afhalen. Tot die tijd behouden wij ons het recht voor de plaatsing van de pup geen doorgang te laten vinden.

 

D: GEZONDHEIDSONDERZOEKEN:

Wij onderschrijven het besluit houders van dieren art.3.4. Fokken met gezelschapsdieren volledig. Fokken mag namelijk nooit ten koste gaan van de gezondheid of het welzijn van de ouderdieren en hun nakomelingen.  In de praktijk betekent dit bij ons:

 

 • Heupdysplasie (HD)

Heupdysplasie is een gewrichtsaandoening die helaas veel bij honden voorkomt. ‘Dysplasie’ betekent ‘abnormaal gevormd’. Bij deze aandoening gaat het dus om een afwijking van het heupgewricht. Het gewricht is niet goed gevormd, zodat de heupkom en heupkop niet goed in elkaar passen. Daardoor ontstaan pijn en instabiliteit bij het lopen. Als gevolg van heupdysplasie kan het kraakbeen gaan slijten. Daardoor krijgt de hond op den duur ook last van artrose. Het skelet van een honden-embryo bestaat uit een structuur van kraakbeen. In de periode voor de geboorte wordt dit zachte weefsel vervangen door bot. Alleen tussen de benige delen en aan de botuiteinden blijft kraakbeen aanwezig. Dit worden de groeischrijven genoemd. Groeischijven zorgen dat de botten na de geboorte zowel in de lengte als in de breedte verder kunnen groeien. Het skelet van de hond is uitgegroeid op het moment dat alle groeischijven zijn vervangen door bot. Dit duurt ongeveer één tot anderhalf jaar. Tijdens dit proces kan veel misgaan. Voor een goede ontwikkeling van het heupgewricht is het namelijk belangrijk, dat de kop en de kom goed in elkaar passen. Als dit niet het geval is, dan wordt de kom te ondiep. Heupdysplasie kan ook worden veroorzaakt als er te weinig kraakbeen wordt gevormd op de gewrichtskop. Deze blijft dan klein en kwetsbaar. Een derde oorzaak is een belemmering van de skeletgroei. Daardoor wordt de contacthoek tussen kom en kop tijdens de groei onvoldoende aangepast. HD-foto's zijn gelukkig verplicht gesteld vanuit de NVSW. Natuurlijk zullen wij deze ook laten maken.

 

 • Elleboogdysplasie (ED)

ED is een ontwikkelingsstoornis van met name het kraakbeen in de gewrichten. Het kan erfelijk zijn, maar omgevingsfactoren dragen vaak ook bij aan het ontstaan van deze aandoening. Sommige honden kunnen op jonge leeftijd al ernstige problemen ondervinden door ED. Bij andere honden leiden ernstige misvormingen in het gewricht pas op latere leeftijd tot kreupelheid. Om echt te kunnen zien of je hond ED heeft, zijn (digitale) röntgenfoto’s van zijn gewrichten nodig. Het ED-onderzoek richt zich op vier verschillende aandoeningen van het ellebooggewricht. Al deze aandoeningen kunnen leiden tot misvormingen in het gewricht en kreupelheid. Hoewel ED-foto's niet verplicht zijn vanuit de NVSW zullen wij deze wel en daarmee dus aanvullend laten maken.

 

 • ECVO oogonderzoek

ECVO is een speciaal oogonderzoek naar erfelijke oogziekten bij honden. Niet iedere dierenarts mag een ECVO-oogonderzoek uitvoeren. De dierenarts die het klinisch onderzoek uitvoert, moet deel uitmaken van het (Nederlandse) ECVO-panel. Hij voert het onderzoek uit volgens een vast protocol. Op basis van het onderzoek stelt hij/zij het resultaat vast. De dierenartsen die dit onderzoek mogen uitvoeren zijn terug te vinden op de site van de Raad van Beheer. Het ECVO oogonderzoek is niet verplicht gesteld vanuit de NVSW. Uit eigen ervaring weten wij wat het is om een hond met een erfelijke oogaandoening te hebben. Daarom zullen wij dit onderzoek dus aanvullend laten uitvoeren.

 

 • Embarktest pups                                                                

Bij de Embarktest wordt het DNA op onder andere de aanleg en aanwezigheid van erfelijke aandoeningen bekeken. Wij zullen de pups in het nest allemaal Embark laten testen. Deze testuitslagen zullen wij uiteraard verstrekken aan desbetreffende pup-eigenaren als ook aan de NVSW.  Let wel, wij kunnen de tests pas na de geboorte bestellen. Pas dan weten wij om hoeveel pups en dus tests het werkelijk gaat. Deze tests komen vanuit Amerika en ze moeten ook terug naar Amerika voor verwerking. Daar gaat dus enige tijd overheen voor de uitslagen beschikbaar zijn. Hoewel de Embarktest niet verplicht is gesteld vanuit de NVSW zullen wij deze wel en daarmee dus aanvullend laten uitvoeren bij de pups. 

 

 • Embarktest volwassenhond:

Resa is Embark getest, zie Embarktest uitslagen

 

  • Titeren volwassen honden

  Wij laten onze honden titeren (VacciCheck). Dit is een test die antilichamen (antistoffen) in het bloed meet tegen de meest voorkomende besmettelijke virusziekten bij onder andere de hond. Wanneer er voldoende antilichamen aanwezig zijn, dan is het dier beschermd en heeft vaccineren geen zin. In deze situatie zal een vaccinatie niets doen en de bescherming zal daarbij ook niet toenemen. Mocht er uit de titerbepaling komen dat je hond niet optimaal beschermd is, dan kan er zo passend mogelijk gevaccineerd worden. Wij laten dus niet klakkeloos jaarlijks vaccineren, ook niet eens per 3 jaar. Eerst laten wij de huidige bescherming meten door de dierenarts. Op basis van deze uitkomsten gaan pas wij handelen! Daarbij komt ook nog eens dat wat niet wordt gegeven, ook niet voor problemen kan zorgen. Zie Gezondheid voor meer informatie over dit onderwerp.

   

  • Titeren pups                                 

  Een pup krijgt na de geboorte middels de biest (eerste moedermelk na de geboorte) antistoffen mee van de moeder. Zolang deze antistoffen afdoende aanwezig zijn, is de kans groot dat de enting niet aanslaat. Dit terwijl jij in deze situatie denkt dat je pup door de enting goed beschermd is.  Het titeren is niet verplicht voorgeschreven vanuit de NVSW.  Het staat iedere fokker, terecht, vrij dit wel of niet te doen. Concreet betekent dit dat wij dit wel en daarmee dus aanvullend laten uitvoeren zodat de pups op het juiste moment worden gevaccineerd. Het kan dus zomaar zijn dat wij hiertoe een terugkom titersessie voor moeten verzorgen (wat wij dan ook doen) op een moment dat de pups al zijn geplaatst. Het titeren zullen wij laten uitvoeren door Froukje Seip. Zij is een zeer ervaren dierenarts op dit gebied. Wij zullen haar hiervoor bij ons thuis laten komen. Gelijktijdig bestaat dan de mogelijkheid voor derden (lees bv andere stabij fokkers/-eigenaren) om hun hond(en) te laten titeren. Wij verwachten overigens van de pup-eigenaren dat zij na ophalen pup hier volledig aan mee zullen werken. Dit zullen wij ook als zodanig opnemen in de koopovereenkomst.

   

  E: KEUZE DEKREU:

  Aangezien wij fokken conform de regels van de NVSW gebruiken wij uitsluitend een goedgekeurde dekreu door de NVSW.  Vervolgens zullen wij ook altijd dektoestemming vragen. Klik op de hierna genoemde link voor uitleg over hoe dit in zijn werk gaat.

  https://www.nvsw.nl/mobiel/index.php?sp=12120

  Wij hebben zelf gekozen om aanvullende gezondheids-onderzoeken, waaronder de Embarktest, uit te laten voeren. Dit komt dus bovenop hetgeen vanuit de rasvereniging verplicht is gesteld. Dit betekent dat wij er altijd naar zullen streven een reu te vinden die, aanvullend, in iedergeval de Embarktest heeft laten uitvoeren. Als er geen passende reu qua Embarkuitslagen beschikbaar is of er zijn op dat moment uitsluitend niet embarkgeteste reuen "vrij" dan zullen wij onze plannen op dat moment uitstellen. Wij zullen geen reu gebruiken die niet Embark getest is. 

   

  F: NESTPERIODE:

  Wij zullen in een vroeg stadium een nest thema kiezen en na geboorte van de pups binnen het thema de stamboomnamen bepalen. Na de geboorte van de pups zullen wij in ieder geval gedurende de eerste 2 weken geen bezoek ontvangen. Uiteraard houden wij de beoogde baasjes volledig op de hoogte omtrent hoe het gaat. Zodra wij denken dat het mogelijk is, is bezoek altijd welkom (op afspraak). Hierbij opgemerkt dat als u al één of meerdere honden heeft dan kunnen die NIET zomaar en zonder vooraankondiging even meegenomen worden op bezoek. Zeker de 1e 6 weken niet en daarna is het geheel afhankelijk van hoe de pups het doen als ook hoe moeders "erin" staat. In de nestfase zullen wij ook proberen rustmomenten in te bouwen en enkele dagen per week voor ons zelf houden. De pups groeien op bij ons in de woonkamer en wij zullen veel aandacht aan socialisatie besteden. Dit betekent ook ter zijner tijd kleine uitstapjes maken. Indien mogelijk zullen wij de beoogde baasjes hierbij betrekken. Aangezien wij katten hebben zullen zij ook daar mee opgroeien. Tevens zullen wij de beoogd baasjes in contact brengen met de reu-eigenaar. Zonder reu zijn er tenslotte geen pups, die hoort er ook ons inziens dus ook volledig bij. Op basis van het karakter van de pups en gesprekken met ons zullen wij rond week 5 een pup toewijzen. Tijdens de nestfase verwachten wij de toekomstig baasjes dan ook veelvuldig te ontvangen. 

   

  G: UITVLIEGEN EN DAARNA:

  De pups blijven tot week 8 a 9 bij ons en zullen voor deze periode het nest niet verlaten. Als wij denken dat het in het belang van de pup is dat hij/zij toch eerder mee mag dan bespreken wij dat uiteraard.

   

  Als de pup bij zijn/haar definitieve thuis is en er zijn vragen dan kan men echt ALTIJD op ons terug vallen. Dat geldt natuurlijk ook als de pup uitgegroeid is tot een volwassen hond. Daarbij hopen wij ook zo nu en dan berichten en foto's te mogen ontvangen als alles goed gaat.

   

  Nadat alle pups in hun forever home wonen zullen wij een afgeschermde Facebook- of WhatsApp groep aanmaken. Hierin zullen wij alle pup-eigenaren toevoegen als ook de reu-eigenaar. Op deze wijze kan een ieder ook ervaringen uitwisselen. Wat ons betreft eindigt het contact namelijk niet bij het uitvliegen van de pups maar gaat het verhaal gewoon verder!

   

  H: Tot slot

  Een pup van ons mag, op welk moment in de toekomst ook, NOOIT zonder onze schriftelijke toestemming doorverkocht/herplaatst worden. Daarbij geldt aanvullend dat als wij instemmen met herplaatsing dit altijd zal geschieden via Stichting Zino. Daarnaast zijn bij ons de pup-eigenaren verplicht om mee te werken aan het titeren van de pup na plaatsing indien dat nodig blijkt.

   

  LET OP: Wij maken geen uitzonderingen op onze werkwijze. Dus als u zich hier niet in kunt vinden dan past een pup van ons niet bij u.