Onze werkwijze

 

A: WERKWIJZE VERSUS REGELS RASVERENIGING:

Wij zullen incidenteel en puur hobbymatig een nestje fokken. Dit zal volledig geschieden overeenkomstig de regels van de NVSW, zie https://www.nvsw.nl/index.php?sp=163 . 

 

B: PUPPRIJS:

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 september 2021 is de maximale pupprijs vastgesteld op €1.200,00. Als aanvulling op de maximale prijs staat het de fokker vrij om extra kosten, die de fokker zelf verkiest, bij de koper in rekening te brengen. Denk hierbij aan een aanlegtest voor de jacht of DNA test. Dit dient vooraf met de koper te zijn besproken/overlegd. Wij vertellen u tijdens het kennismakingsgesprek hoe wij hier mee om gaan.

 

LET OP: Wij zullen in de koopovereenkomst opnemen dat de pup op welk moment in de toekomst ook, NOOIT zonder onze schriftelijke toestemming doorverkocht/herplaatst mag worden. Daarbij zal opgenomen worden dat herplaatsing altijd zal geschieden via Stichting Zino. Ook zullen wij opnemen dat de pup-eigenaren verplicht zijn om mee te werken aan terugkom titersessies indien dat nodig blijkt te zijn. Wij maken hier geen uitzonderingen op.

 

C: EIGEN WACHTLIJST EN BEMIDDELING VIA NVSW:

LET OP:

WIJ HANTEREN GEEN PERSOONLIJKE WACHTLIJST. 

Je wordt bij ons dus bemiddelt vanuit de NVSW op het moment dat er pups zijn geboren. Een drukke en emotionele tijd, toch zullen wij er alles aan doen om zoveel mogelijk tijd voor je vrij te maken. De eerste twee weken zal dit telefonisch/beeld bellen zijn. Op deze wijze kunnen we elkaar al wat beter leren kennen en krijg je toch zoveel mogelijk mee vanaf het prille begin. Dit betekent overigens NIET automatisch dat je een pup door ons toegewezen krijgt. Bemiddeling vanuit de NVSW betekent feitelijk niets anders dan "in contact brengen met een aangesloten fokker met nog beschikbare pups". Wij als fokker zijn namelijk eigenaar van de pups en wij bepalen dan ook zelf bij wie wij een pup uiteindelijk zullen plaatsen. 

 

LET OP: De plaatsing van de pup is pas definitief zodra door beide partijen de handtekeningen zijn gezet op de koopovereenkomst tijdens het gepland moment van afhalen. Tot die tijd behouden wij ons het recht voor de plaatsing van de pup geen doorgang te laten vinden.

 

D: GEZONDHEIDSONDERZOEKEN:

Wij onderschrijven het besluit houders van dieren art.3.4. Fokken met gezelschapsdieren volledig. Fokken mag namelijk nooit ten koste gaan van de gezondheid of het welzijn van de ouderdieren en hun nakomelingen.  Daarom hebben wij buiten het, vanuit de rasvereniging verplicht gestelde, HD-onderzoek ook nog aanvullende onderzoeken uit laten voeren. In de praktijk betekent dit het ECVO oogonderzoek en daarnaast de Embarktest (DNA test ten behoeve van onder andere bijvoorbeeld genetische aandoeningen). Deze uitslagen staan vermeld bij de desbetreffende hond. Aanvullende tests bieden overigens nooit een garantie op een gezonde pup. Het is en blijft de natuur en een levend wezen. Wel geeft het u, ons en de rasvereniging belangrijke informatie omtrent de ouderdieren.

 

Wij laten onze honden titeren (VacciCheck). Dit is een test die antilichamen (antistoffen) in het bloed meet tegen de meest voorkomende besmettelijke virusziekten bij onder andere de hond. Wanneer er voldoende antilichamen aanwezig zijn, dan is het dier beschermd en heeft vaccineren geen zin. In deze situatie zal een vaccinatie niets doen en de bescherming zal daarbij ook niet toenemen. Mocht er uit de titerbepaling komen dat je hond niet optimaal beschermd is, dan kan er zo passend mogelijk gevaccineerd worden. Wij laten dus niet klakkeloos jaarlijks vaccineren, ook niet eens per 3 jaar. Eerst laten wij de huidige bescherming meten door de dierenarts. Op basis van deze uitkomsten gaan pas wij handelen! Daarbij komt ook nog eens dat wat niet wordt gegeven, ook niet voor problemen kan zorgen. Zie ook Gezondheid voor meer informatie over dit onderwerp.

 

E: REU KEUZE:

Aangezien wij fokken conform de regels van de NVSW gebruiken wij uitsluitend een goedgekeurde dekreu door de NVSW.  Vervolgens zullen wij ook altijd dektoestemming vragen. Klik op de hierna genoemde link voor uitleg over hoe dit in zijn werk gaat.

https://www.nvsw.nl/mobiel/index.php?sp=12120

Wij hebben er uit ons zelf voor gekozen om aanvullende gezondheidsonderzoeken, waaronder de Embarktest, uit te laten voeren. Dit komt dus bovenop hetgeen vanuit de rasvereniging verplicht is gesteld. Dit betekent dat wij er altijd naar zullen streven een reu te vinden die, op eigen initiatief reu-eigenaar, aanvullende onderzoeken heeft ondergaan (in iedergeval de Embarktest). Als die niet beschikbaar is, er is geen passende reu qua Embarkuitslagen of er zijn op dat moment uitsluitend niet embarkgeteste reuen beschikbaar dan zullen wij onze plannen op dat moment uitstellen. 

 

F: DRACHT EN NESTPERIODE:

Wij zullen GEEN bericht plaatsen op social media en/of deze website als er dektoestemming is verleend of dat er een dekking plaats heeft gevonden. Ook plaatsen wij GEEN bevestiging van dracht op basis van een echo of foto's gedurende de dracht. Pas, en op zijn vroegst, enkele dagen NA de geboorte van de pups zullen wij zowel op social media en deze website het nieuws delen. Uiteraard onder de strikte voorwaarde dat alles goed gaat met zowel moeder als pups en daarbij ook de rust in huis is teruggekeerd. De reden hiervan is dat er veel mis kan gaan vandaar dat eerdere berichtgevingen volgens ons echt totaal geen zin/toegevoegde waarde hebben. Het zorgt alleen maar voor grote teleurstelling als het onverhoopt niet gaat zoals zou moeten. Aan het eind van de rit is niet alles te beïnvloeden. Wij houden deze fase daarom voor ons zelf en de reu-eigenaren. Enerzijds om deze periode in alle rust te beleven. Anderzijds om de dagen na de bevalling te kunnen bijkomen en te wennen. 

 

In een vroeg stadium zullen wij een nest thema kiezen en na geboorte van de pups binnen het thema zelf de stamboomnamen bepalen. Na de geboorte van de pups zullen wij in ieder geval gedurende de eerste 2 weken geen bezoek ontvangen. Uiteraard houden wij de beoogde baasjes volledig op de hoogte omtrent hoe het gaat. Zodra wij denken dat het mogelijk is, is bezoek altijd welkom (mits op afspraak). Wel zullen wij proberen rustmomenten in te bouwen en enkele dagen per week voor ons zelf houden. De pups groeien op bij ons in de woonkamer en wij zullen veel aandacht aan socialisatie besteden. Dit betekent ook ter zijner tijd kleine uitstapjes maken. Indien mogelijk zullen wij de toekomstige baasjes hierbij betrekken. Aangezien wij katten hebben zullen zij ook daar mee opgroeien. Tevens zullen wij de beoogd baasjes in contact brengen met de reu-eigenaar. Op basis van het karakter van de pups en gesprekken met ons zullen wij rond week 5 een pup toewijzen. Tijdens de nestfase verwachten wij de toekomstig baasjes dan ook veelvuldig te ontvangen. Tevens zul je voorafgaand aan het eerste bezoek aan de pups een mail van ons ontvangen met daarin aanvullende informatie.

 

Wat doen wij extra (bovenop hetgeen wordt voorgeschreven): 

  • Titeren pups                                 

Een pup krijgt na de geboorte middels de biest (eerste moedermelk na de geboorte) antistoffen mee van de moeder. Zolang deze antistoffen afdoende aanwezig zijn, is de kans groot dat de enting niet aanslaat. Dit terwijl jij in deze situatie denkt dat je pup door de enting goed beschermd is. Concreet betekent dit dan ook dat wij onze pups in het nest zullen laten titeren zodat de pups op het juiste moment worden gevaccineerd. Het kan dus zomaar zijn dat wij hiertoe een terugkom titersessie voor moeten verzorgen (wat wij dan ook doen) op een moment dat de pups al zijn geplaatst. Het titeren zullen wij laten uitvoeren door Froukje Seip. Zij is een zeer ervaren dierenarts op dit gebied. Wij zullen haar hiervoor bij ons thuis laten komen. Gelijktijdig bestaat dan de mogelijkheid voor derden (lees bv andere stabij fokkers/-eigenaren) om hun hond(en) te laten titeren. Wij verwachten overigens van de pup-eigenaren dat zij na ophalen pup hier volledig aan mee zullen werken. Dit zullen wij ook als zodanig opnemen in de koopovereenkomst.                 

                                                                                                            

  • Embarktest pups:                                                                   

Wij zullen de pups in het nest allemaal Embark laten testen. Deze testuitslagen zullen wij uiteraard verstrekken aan desbetreffende pup-eigenaren als ook aan de NVSW.  Let wel, wij kunnen de tests pas na de geboorte bestellen. Pas dan weten wij om hoeveel pups en dus tests het werkelijk gaat. Deze tests komen vanuit Amerika en ze moeten ook terug naar Amerika voor verwerking. Daar gaat dus enige tijd overheen voor de uitslagen beschikbaar zijn.

 

G: UITVLIEGEN EN DAARNA:

De pups blijven tot week 9 bij ons en zullen voor deze periode het nest niet verlaten. Als wij denken dat het in het belang van de pup is dat hij/zij toch eerder mee mag dan bespreken wij dat uiteraard.

 

Als de pup bij zijn/haar definitieve thuis is en er zijn vragen dan kan men echt ALTIJD op ons terug vallen. Dat geldt natuurlijk ook als de pup uitgegroeid is tot een volwassen hond. Daarbij hopen wij ook zo nu en dan berichten en foto's te mogen ontvangen als alles goed gaat.

 

Nadat alle pups in hun forever home wonen zullen wij een afgeschermde Facebook groep aanmaken. Hierin zullen wij alle pup-eigenaren toevoegen als ook de reu-eigenaar. Op deze wijze kan een ieder ook ervaringen uitwisselen. Wat ons betreft eindigt het contact namelijk niet bij het uitvliegen van de pups maar gaat het verhaal gewoon verder!