Onze werkwijze

 

A: WERKWIJZE VERSUS REGELS RASVERENIGING:

Wij zullen incidenteel en puur hobbymatig een nestje fokken. Dit zal volledig geschieden overeenkomstig de regels van de NVSW, zie https://www.nvsw.nl/index.php?sp=163 . 

 

B: PUPPRIJS:

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 september 2021 is de maximale pupprijs vastgesteld op €1.200,00. Als aanvulling op de maximale prijs staat het de fokker vrij om extra kosten, die de fokker zelf verkiest, bij de koper in rekening te brengen. Denk hierbij aan een aanlegtest voor de jacht of DNA test. Dit dient vooraf met de koper te zijn besproken/overlegd. Wij vertellen u graag in het fysieke kennismakingsgesprek hoe wij hier mee om gaan.

 

LET OP: Wij zullen in de koopovereenkomst opnemen dat de pup op welk moment in de toekomst ook, NOOIT zonder onze schriftelijke toestemming doorverkocht/herplaatst mag worden. Daarbij zal opgenomen worden dat herplaatsing altijd zal geschieden via Stichting Zino. Ook zullen wij opnemen dat de pup-eigenaren verplicht zijn om mee te werken aan terugkom titersessies indien dat nodig blijkt te zijn. Wij maken hier geen uitzonderingen op.

 

C: EIGEN WACHTLIJST

LET OP: ONZE PERSOONLIJKE WACHTLIJST IS NIET OPEN OMDAT WIJ DE KOMENDE JAREN GEEN NESTJE VERWACHTEN

Als je op onze eigen wachtlijst geplaatst wilt worden dan verwachten wij dat je jezelf al hebt ingeschreven op de wachtlijst van de NVSW. Je kunt ons vervolgens benaderen door het contactformulier in te vullen. Wij zien hierbij graag dat:

 1. Jij jezelf (en evt gezinsleden) kort voorstelt;
 2. Jij al een en ander vertelt over jouw/jullie thuissituatie als ook hond versus jouw/jullie werk;
 3. Jij aangeeft of jij/jullie ter zijner tijd ook een bijdrage zouden willen leveren aan het instandhouden van het ras via de rasvereniging;
 4. Jij aangeeft of jij/jullie bepaalde activiteiten met de hond wilt gaan doen;
 5. Jij je huidige lijstpositie op de NVSW wachtlijst vermeld;
 6. Jij je NVSW lidmaatschapsnummer vermeld;
 7. Jij je (mobiele) telefoonnummer vermeld.

 

Na ontvangst van je bericht waarin je bovenstaande vragen hebt beantwoord, hebben we eerst telefonisch contact en willen wij jou daarna graag ontmoeten. Uiteraard zullen wij in onderling overleg met jou bekijken in welke vorm we dat kunnen verzorgen, bijvoorbeeld bij ons thuis of tijdens een wandeling. Berichten die bovenstaande 7 punten niet beantwoorden zullen wij niet in behandeling nemen. We krijgen namelijk teveel "wij willen een pup, wanneer kan ik komen kijken" berichten .

 

LET OP: plaatsing op onze wachtlijst betekent niet automatisch ook een pup. Vandaar dat wij uitsluitend mensen op onze persoonlijke wachtlijst plaatsen die zijn ingeschreven bij de NVSW.  Op die manier is er geen wachttijd "verloren" gegaan indien de directe bemiddeling niet slaagd. Hieronder enkele voorbeelden waarom er geen sprake zal zijn van een directe bemiddeling:    

 1. Geen pups geboren van het opgegeven geslacht;   
 2. De geldende regels van de rasvereniging in combinatie  met het aantal geboren pups (per geslacht); 
 3. De dekreu-eigenaar wil alsnog een pup.
 4. Indien bij controle met de pup-bemiddeling van de NVSW blijkt dat de beoogde pup-eigenaren niet zijn ingeschreven op de wachtlijst.                     


LET OP: De plaatsing van de pup is pas definitief zodra door beide partijen de handtekeningen zijn gezet op de koopovereenkomst tijdens het gepland moment van afhalen. Tot die tijd behouden wij ons het recht voor de plaatsing van de pup geen doorgang te laten vinden.

 

D: BEMIDDELING VIA NVSW:

Indien je wordt bemiddelt vanuit de NVSW dan betekent dat NIET automatisch dat je een pup door ons toegewezen krijgt. Bemiddeling vanuit de NVSW betekent niets anders dan "in contact brengen met een aangesloten fokker met nog beschikbare pups". Wij als fokker zijn namelijk eigenaar van de pups en wij bepalen dan ook zelf bij wie wij een pup zullen plaatsen. 

 

LET OP: De plaatsing van de pup is pas definitief zodra door beide partijen de handtekeningen zijn gezet op de koopovereenkomst tijdens het gepland moment van afhalen. Tot die tijd behouden wij ons het recht voor de plaatsing van de pup geen doorgang te laten vinden.

 

E: GEZONDHEIDSONDERZOEKEN:

Wij onderschrijven het besluit houders van dieren art.3.4. Fokken met gezelschapsdieren volledig. Fokken mag namelijk nooit ten koste gaan van de gezondheid of het welzijn van de ouderdieren en hun nakomelingen.  Daarom hebben wij buiten het, vanuit de rasvereniging verplicht gestelde, HD-onderzoek ook nog aanvullende onderzoeken uit laten voeren. In de praktijk betekent dit het ECVO oogonderzoek en daarnaast de Embarktest (DNA test ten behoeve van onder andere bijvoorbeeld genetische aandoeningen). Deze uitslagen staan vermeld bij de desbetreffende hond. Aanvullende tests bieden overigens nooit een garantie op een gezonde pup. Het is en blijft de natuur en een levend wezen. Wel geeft het u, ons en de rasvereniging belangrijke informatie omtrent de ouderdieren.

 

Wij laten onze honden titeren (VacciCheck). Dit is een test die antilichamen (antistoffen) in het bloed meet tegen de meest voorkomende besmettelijke virusziekten bij onder andere de hond. Wanneer er voldoende antilichamen aanwezig zijn, dan is het dier beschermd en heeft vaccineren geen zin. In deze situatie zal een vaccinatie niets doen en de bescherming zal daarbij ook niet toenemen. Mocht er uit de titerbepaling komen dat je hond niet optimaal beschermd is, dan kan er zo passend mogelijk gevaccineerd worden. Wij laten dus niet klakkeloos jaarlijks vaccineren, ook niet eens per 3 jaar. Eerst laten wij de huidige bescherming meten door de dierenarts. Op basis van deze uitkomsten gaan pas wij handelen! Daarbij komt ook nog eens dat wat niet wordt gegeven, ook niet voor problemen kan zorgen. Zie ook Gezondheid voor meer informatie over dit onderwerp.

 

F: REU KEUZE:

Aangezien wij fokken conform de regels van de NVSW gebruiken wij uitsluitend een goedgekeurde dekreu door de NVSW.  Vervolgens zullen wij ook altijd dektoestemming vragen. Klik op de hierna genoemde link voor uitleg over hoe dit in zijn werk gaat.

https://www.nvsw.nl/mobiel/index.php?sp=12120

Wij hebben er uit ons zelf voor gekozen om aanvullende gezondheidsonderzoeken, waaronder de Embarktest, uit te laten voeren. Dit komt dus bovenop hetgeen vanuit de rasvereniging verplicht is gesteld. Dit betekent dat wij er altijd naar zullen streven een reu te vinden die, op eigen initiatief reu-eigenaar, aanvullende onderzoeken heeft ondergaan (in iedergeval de Embarktest). Als die niet beschikbaar is, er is geen passende reu qua Embarkuitslagen of er zijn op dat moment uitsluitend niet embarkgeteste reuen beschikbaar dan zullen wij onze plannen op dat moment uitstellen. 

 

G: NESTPERIODE:

Wij zullen in een vroeg stadium een nest thema kiezen en na geboorte van de pups binnen het thema de stamboomnamen bepalen. Na de geboorte van de pups zullen wij in ieder geval gedurende de eerste 2 weken geen bezoek ontvangen. Uiteraard houden wij de beoogde baasjes volledig op de hoogte omtrent hoe het gaat. Dit doen wij via deze website, facebookpagina en middels persoonlijk contact. Zodra wij denken dat het mogelijk is, is bezoek altijd welkom (mits op afspraak). Wel zullen wij proberen rustmomenten in te bouwen en enkele dagen per week voor ons zelf houden. De pups groeien op bij ons in de woonkamer en wij zullen veel aandacht aan socialisatie besteden. Dit betekent ook ter zijner tijd kleine uitstapjes maken. Indien mogelijk zullen wij de toekomstige baasjes hierbij betrekken. Aangezien wij katten hebben zullen zij ook daar mee opgroeien. Tevens zullen wij de beoogd baasjes in contact brengen met de reu-eigenaar. Op basis van het karakter van de pups en gesprekken met ons zullen wij rond week 5 een pup toewijzen. Tijdens de nestfase verwachten wij de toekomstig baasjes dan ook veelvuldig te ontvangen. Tevens zul je voorafgaand aan het eerste bezoek aan de pups een mail van ons ontvangen met daarin aanvullende informatie.

 

Wat doen wij extra (bovenop hetgeen wordt voorgeschreven): 

 • Titeren pups                                 

Een pup krijgt na de geboorte middels de biest (eerste moedermelk na de geboorte) antistoffen mee van de moeder. Zolang deze antistoffen afdoende aanwezig zijn, is de kans groot dat de enting niet aanslaat. Dit terwijl jij in deze situatie denkt dat je pup door de enting goed beschermd is. Concreet betekent dit dan ook dat wij onze pups in het nest zullen laten titeren zodat de pups op het juiste moment worden gevaccineerd. Het kan dus zomaar zijn dat wij hiertoe een terugkom titersessie voor moeten verzorgen (wat wij dan ook doen) op een moment dat de pups al zijn geplaatst. Het titeren zullen wij laten uitvoeren door Froukje Seip. Zij is een zeer ervaren dierenarts op dit gebied. Wij zullen haar hiervoor bij ons thuis laten komen. Gelijktijdig bestaat dan de mogelijkheid voor derden (lees bv andere stabij fokkers/-eigenaren) om hun hond(en) te laten titeren. Wij verwachten overigens van de pup-eigenaren dat zij na ophalen pup hier volledig aan mee zullen werken. Dit zullen wij ook als zodanig opnemen in de koopovereenkomst.                 

                                                                                                            

 • Embarktest pups:                                                                   

Wij zullen de pups in het nest allemaal Embark laten testen. Deze testuitslagen zullen wij uiteraard verstrekken aan desbetreffende pup-eigenaren als ook aan de NVSW.  Let wel, wij kunnen de tests pas na de geboorte bestellen. Pas dan weten wij om hoeveel pups en dus tests het werkelijk gaat. Deze tests komen vanuit Amerika en ze moeten ook terug naar Amerika voor verwerking. Daar gaat dus enige tijd overheen voor de uitslagen beschikbaar zijn.

 

H: UITVLIEGEN EN DAARNA:

De pups blijven tot week 9 bij ons en zullen voor deze periode het nest niet verlaten. Als wij denken dat het in het belang van de pup is dat hij/zij toch eerder mee mag dan bespreken wij dat uiteraard.

 

Als de pup bij zijn/haar definitieve thuis is en er zijn vragen dan kan men echt ALTIJD op ons terug vallen. Dat geldt natuurlijk ook als de pup uitgegroeid is tot een volwassen hond. Daarbij hopen wij ook zo nu en dan berichten en foto's te mogen ontvangen als alles goed gaat.

 

Nadat alle pups in hun forever home wonen zullen wij een afgeschermde Facebook groep aanmaken. Hierin zullen wij alle pup-eigenaren toevoegen als ook de reu-eigenaar. Op deze wijze kan een ieder ook ervaringen uitwisselen. Wat ons betreft eindigt het contact namelijk niet bij het uitvliegen van de pups maar gaat het verhaal gewoon verder!